สำหรับผู้ใช้บริการ (ในที่นี้จะเรียกว่า ลูกค้า) ที่ต้องการใช้โปรแกรมบอลชุด กับ Ballstep111 (ในที่นี้จะเรียกว่า บริษัท) ท่านต้องยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้