1. สมัครผ่านไลน์

- เพิ่มเพื่อนในไลน์โดยสแกนคิวอาร์โค๊ด


- เพิ่มเพื่อนในไลน์โดยค้นหาไลน์ไอดี